OM FÖRENINGEN

Föreningens ändamål


Föreningen har till ändamål att begränsa eller helt stoppa planerad bergtäkt på fastigheten Linköping Fillinge 6:17.


Bildande


Föreningen bildades vid konsituerande möte 2023-05-29.


Stadgar


Föreningens stadgar finns att läsa via denna länk.

MEDLEMMAR FÅR MER

Som medlem kommer du att få mer information via e-postutskick. Information som vi inte kommer att dela via sociala medier.


Du får dessutom möjlightet att lämna fullmakt till den jurist som föreningen har anlitat. På så sätt får du professionell hjälp att göra din röst som sakägare hörd.


Som bonus får du känna tillfredsställelsen av att ställa upp och hjälpa inte bara dig själv utan också alla dina grannar och framtida generationer av Bankekindsbor.

ÅRSMÖTE

2024-04-16


Medlemmar kallas härmed till årsmöte.


Datum och tid: 2024-05-05 kl 18:30 - 20:30

Plats: Matsalen Bankekinds skola

Anmälan: Ingen anmälan krävs, medlemskap kontrolleras vid insläpp


Handlingar inför årsmötet:


Kallelse inkl. preliminär dagordning
Verksamhetsberättelse

Förvaltningsberättelse

Resultat- och balansräkning

Revisionsberättelse

BLI MEDLEM

Stoppa Bankekind Bergtäkt
Ideell förening


Du kan delta i kampen - Bli medlem i den ideella föreningen Stoppa Bankekind bergtäkt nu! 


Medlemsavgifter och donationer går oavkortat till omkostnader för att stoppa bergtäkten.

Medlemskap för 2024:


  • Enskild medlem 100 kr
  • Hushåll (familj)  250 kr


Swish: 123 044 32 18               Bankgiro: 331-4408


Ange din e-postadress som meddelande.
OBS! Vissa specialtecken är ej godkända i Swish - meddela oss i så fall din
e-postadress via medlem@stoppabankekindbergtakt.se


Genom inbetalning av medlemsavgift samtycker du till att dina uppgifter hanteras av föreningen.