BANKEKIND!

Hela samhället drabbas om bergtäkten blir verklighet.


  • Kraftiga vibrationer från sprängningar

  • Konstant buller från stora stenkrossar

  • Dagligen mängder av tung trafik på RV35

  • Varje dag stendamm från borrning och krossning

  • Risk för stenkast från sprängningar

  • Dagligen impulsljud från skutknackning

  • Miljögifter till grundvattnet och Svinstadsjön

  • Fastighetspriser som rasar

AGERA NU!

- Imorgon kan det vara för sent

NYHETER

JURIST ANLITAD

Föreningen har anlitat en erfaren miljöjurist, som kommer att hjälpa oss med att bemöta den ansökan som just nu prövas av Miljöprövningsdelegationen (MPD).


Detta innebär inte någon garanti för att vi ska lyckas förhindra bergtäkten, men det ökar chanserna.


Nu behöver vi att så många som möjligt i bygden sluter upp och hjälper till. Juristen kostar mycket pengar!

AKTUELL STATUS ANSÖKAN

2021-02-26: Samråd avslutat.


2023-04-06: Skarp ansökan inlämnad till Länsstyrelsen.


2023-08-04: Länsstyrelsen begär första komplettering av ansökan.


2023-10-10: Krossteknik lämnar in begärd komplettering.


2024-01-31: Linköpings Kommun har lämnat synpunkter på behov av komplettering.


Länsstyrelsens diarienr: 6143-2023

BLI MEDLEM

Stoppa Bankekind Bergtäkt
Ideell förening

Du kan delta i kampen - Bli medlem i den ideella föreningen Stoppa Bankekind bergtäkt nu!


Medlemsavgifter och donationer går oavkortat till omkostnader för att stoppa bergtäkten.

Medlemskap 2024:


  • Enskild medlem 100 kr
  • Hushåll (familj)  250 kr


Swish: 123 044 32 18               Bankgiro: 331-4408


Ange din e-postadress som meddelande.
OBS! Vissa specialtecken är ej godkända i Swish - meddela oss i så fall din
e-postadress via medlem@stoppabankekindbergtakt.se


Genom inbetalning av medlemsavgift samtycker du till att dina uppgifter hanteras av föreningen.

STOPPA BANKEKIND BERGTÄKT

Explosioner, buller, vibrationer, ökad tung trafik, miljöpåverkan, sämre boendemiljö, värdeminskning

DÄRFÖR ÄR BERGTÄKTEN EN DÅLIG IDÉ

EXPLOSIONER, STENKROSS


En bergtäkt kommer att kräva sprängningar med upp till 30.000 kg sprängmedel som kommer skapa ljudstörningar, vibrationer och stötvågor.


Även risk för stenkast som kan skada människor, djur och egendom.

VÄRDEMINSKNING


De allra flesta har valt att investera i sitt stadsnära men lantliga boende och ser sitt val som en trygg plats likväl som en investering för framtiden.

En bergtäkt kommer kraftigt påverka närområdets fastighetsvärde negativt, både direkt och även genom minskad efterfrågan över tid.

PÅVERKAN PÅ VATTEN

 Explosioner och läckage kan skapa kontaminering av grundvattnet i form av t ex spridning av Kadmium, Bly, Kvicksilver och Arsenik. Vattenavrinning med rester av sprängmedel och höga mängder salt, som används för att minska damm, kan skapa stora problem i närliggande vattendrag.
En sänkning av grundvattennivån kan få konsekvenser för tillgången till dricksvatten. 

Hela den närliggande bygden kommer att påverkas. Sämre förutsättningar för djur på bete, rekreationsvandring och bärplockning är bara ett axplock av kraftig direktpåverkan.

Även miljön för övrigt djur- och växtliv påverkas. Ett exempel är de havsörnar som siktats i och omkring Bankekind och Svinstadsjön.

MILJÖ-

PÅVERKAN

ÖKAD TUNG TRAFIK

En eventuell bergtäkt kan förväntas öka andelen tunga fordon, med upp till flera hundra per dag. Det kommer bli märkbart för framkomlighet och trafiksäkerhet då all trafik, speciellt pendlingstrafik, kommer att påverkas. 

KONTAKTA OSS

 
 
 
 

OM OSS


Vilka är vi?

Bakom Stoppa Bankekind Bergtäkt finns en sammanslutning av ett antal personer boende och verkande i Bankekind samt Bankekind omland. Vårt syfte är att samla gemensam kraft genom mobilisering av liktänkande med mål att stoppa den tilltänkta bergtäkten på Fillinge 6:17.


All verksamhet sköts på ideell basis och nytt engagemang uppmuntras. Vill du vara en del i kampen? Kontakta oss idag!