NYHETER

INFORMATIONSMÖTE 


Datum & tid: Tisdagen den 21 november 18.30 – 19.30
Plats: Matsalen Bankekinds skola


Vi kommer att presentera aktuell status och prata om hur vi tillsammans kan bidra till att motverka att Östergötlands största bergtäkt blir vår nya granne.


STATUS

2023-04-06: Skarp ansökan inlämnad till Länsstyrelsen.


2023-08-04: Länsstyrelsen begär första komplettering av ansökan.


2023-10-10: Krossteknik lämnar in begärd komplettering.


Länsstyrelsens dirarienr: 6143-2023

BLI MEDLEM

Stoppa Bankekind Bergtäkt - ideell förening


Du kan delta i kampen - Bli medlem i den ideella föreningen Stoppa Bankekind bergtäkt nu!


Medlemsavgifter och donationer går oavkortat till omkostnader för att stoppa bergtäkten.

Medlemskap för återstoden av 2023 samt 2024:


  • Enskild medlem 100 kr
  • Familj 250 kr


Swish: 123 044 32 18               Bankgiro: 331-4408


Ange din e-postadress som meddelande.
OBS! Vissa specialtecken är ej godkända i Swish - meddela oss i så fall din
e-postadress via medlem@stoppabankekindbergtakt.se


Genom inbetalning av medlemsavgift samtycker du till att dina uppgifter hanteras av föreningen i enlighet med GDPR.

STOPPA BANKEKIND BERGTÄKT

Explosioner, buller, vibrationer, ökad tung trafik, miljöpåverkan, sämre boendemiljö, värdeminskning

DÄRFÖR ÄR BERGTÄKTEN EN DÅLIG IDÉ

EXPLOSIONER, STENKROSS


En bergtäkt kommer att skapa sprängningar med upp till 10.000 kg sprängmedel som kommer skapa ljudstörningar, vibrationer och stötvågor. Även borrning med risk att påverka grundvattnets nivåer och kvalitet och kraftiga ljudstörningar via stenkross är att vänta.

VÄRDEMINSKNING


De allra flesta har valt att investera i sitt stadsnära menlantliga beoende och ser sitt val som en trygg plats likväl som en investering för framtiden. En bergtäkt kommer kraftigt påverka närområdets fastighetsvärdevärde negativt, både direkt och även genom minskad efterfrågan över tid.

SKADLIGT VATTEN

Det är nästintill omöjligt att förutse all den miljöpåverkan en täkt kommer att skapa. Explosioner kan skapa kontaminering av grundvattnet i form av t ex spridning av Kadmium, Bly, Kvicksilver och Arsenik. Vattenavrinning med rester av sprängmedel och höga mängder salt, som används för att minska damm, kan skapa stora problem i närliggande vattendrag.

MILJÖ-

PÅVERKAN

Hela den närliggande bygden kommer att påverkas. Sämre förutsättningar för djur på bete, rekreationsvandring och bärplockning är bara ett axplock av kraftig direktpåverkan.

Även miljön för övrigt djur- och växtliv påverkas. Ett exempel är de Havsörnar som siktats i och omkring Bankekind och Svinstadsjön.

ÖKAD TUNG TRAFIK

En eventuell bergtäkt kan förväntas öka andelen tunga fordon, med upp till flera hundra per dag. Det kommer bli märkbart för framkomlighet och trafiksäkerhet då all trafik, speciellt pendlingstrafik, kommer att påverkas. Idag trafikeras vägen av ca 500 tunga fordon per dygn, och vid förmodad maxkapacitet vid den tilltänkta täkten kan trafiksituationen komma att ökas med upp till 150 fordon per dag, som färdas i två riktningar, d v s en ökning med 300 fordon per dygn.

KONTAKTA OSS

 
 
 
 

OM OSS


Vilka är vi?

Bakom Stoppa Bankekind Bergtäkt finns en sammanslutning av ett antal personer boende och verkande i Bankekind samt Bankekind omland. Vårt syfte är att samla gemensam kraft genom mobilisering av liktänkande med mål att stoppa den tilltänkta bertgtäkten på Fillinge 6:17.


All verksamhet sköts på ideell basis och nytt engagemang uppmuntras. Vill du vara en del i kampen mot denna galenskap? Kontakta oss idag!