LÄMNA FULLMAKT

Att lämna fullmakt till juristen innebär att din röst blir hörd. Ju fler som lämnar fullmakt, desto tyngre väger argumenten emot bergtäkten.


Att lämna fullmakt innebär inget betalningsansvar utöver medlemsavgift till föreningen.


Fullmakt kan när som helst dras tillbaka.


Om du lämnar fullmakt kommer du att företrädas genom de skrivelser som juristen och föreningen sammanställer.Hur lämnar jag fullmakt?


 1. Bli medlem i föreningen.
  Om ni är två eller fler vuxna som bor på adressen gäller Familjemedlemskap.

 2. Skriv ut och fyll i fullmakt - länk till pdf här.

  - Spara en kopia, fyll i på skärmen och använd funktionen för e-signatur i Adobe Acrobat DC.

  - Alternativt skriv ut och fyll i med penna.

  Är ni flera som äger fastigheten tillsammans? Lämna en fullmakt per delägare.

 3. Skriv en kort redogörelse för hur du och din fastighet påverkas av den tänkta verksamheten vid täkten, samt vilka farhågor ni har. Ett underlag per fastighet räcker.

  Du kan skriva något på egen hand eller använda det här underlaget (pdf).

  - Spara en kopia, fyll i på skärmen.

  - Alternativt skriv ut och fyll i med penna.

 4. Lämna undertecknade fullmakter + redogörelse:
  - Skicka per e-post som pdf.

  - Alternativt lämna pappersexemplar till Magnus Lindskog, Bjärstad (lägg i brevlådan, använd kuvert eller plastficka).

OM JURISTEN

Den som anlitats att vara vårt juridiska ombud är Gunilla Högberg Björck, GBH Miljörätt.

Gunilla är en mycket erfaren miljöjurist som varit aktiv i ett stort antal liknande processer.


GBH Miljörätts affärsidé är att arbeta för en ekologiskt hållbar utveckling genom att bistå enskilda, miljöorganisationer, myndigheter och företag inom miljörätt och plan- och bygglagstiftning.


Titta, lyssna och läs gärna på vad Gunilla har att säga:


Juridik och rättsläget idag - Presentation av Gunilla Högberg Björck, 2016-04-02 (youtube.com)


Miljöjuristen Gunilla Högberg Björck: Domstolarna ska skydda de svaga, men misslyckas att skydda våra medarter. – Systemskiftet (poddar.se)


GBH Miljörätt på Facebook